Kodriverne er en kogræsserforening i Helsingør Kommune. 

Foreningen

Foreningen Kodriverne blev stiftet d. 2. marts 2009 på foranledning af Grøn Guide i Helsingør Kommune, Carsten Birket Andersen, og med god støtte af bl.a. Helsingør Kommune og Skov- og Naturstyrelsen Øresund.

Hvert år udvælger foreningens kokyndige  kalve fra besætninger på Møn. Kalvene udsættes på engen i maj måned og plejer engen frem til sidst i oktober. Herefter slagtes kalvene og kødet fordeles mellem andelshaverne.

I løbet af en sæson har hver andelshaver en tilsynsdag/måned. Et tilsyn tager typisk en times tid.

Foreningen afholder to årlige arbejdsdage af et par timers varighed hvor der rydes under elhegn,  bekæmpes lyse-siv (uønsket invasiv art) og løses mindre vedligeholdelsesopgaver.

Under sagkyndig ledelse arrangeres en  årlig botaniktur på engen for andelshavere og koklappere.     

Foreningens bankoplysninger

Arbejdernes Landsbank i Helsingør

Reg. nr. 5357 - kontonummer 0325933

Bestyrelsen i Kodriverne for sæsonen 2019

Formand 

Frans Mikael Jansen

formand@kodriverne.dk

20280844


Kasserer

Carsten Bach Jensen

marlene-carsten-mejse@stofanet.dk

30 78 67 75


Medlem

Torben Andersen

kontakt@sorbusdesign.dk

40 20 15 17


Medlem

Lars Jordahn

la.jordahn@gmail.com

53 68 20 40


Medlem 

Poul-Erik Topshøj

pesu@stofanet.dk

28 79 45 22


Suppleant

Rikke Kreilgaard

Rikke.Kreilgaard@bavarian-nordic.com

30763732
 


Copyright ©  Kodriverne.