Kodriverne er en kogræsserforening i Helsingør Kommune.

Foreningen

Foreningen Kodriverne blev stiftet d. 2. marts 2009 på foranledning af Grøn Guide i Helsingør Kommune, Carsten Birket Andersen, og med god støtte af bl.a. Helsingør Kommune og Skov- og Naturstyrelsen Øresund.

Hvert år udvælger foreningens kokyndige kalve fra besætninger på Møn. Kalvene udsættes på engen i maj måned og plejer engen frem til sidst i oktober. Herefter slagtes kalvene og kødet fordeles mellem andelshaverne.

I løbet af en sæson har hver andelshaver en tilsynsdag/måned. Et tilsyn tager typisk en times tid.

Foreningen afholder to årlige arbejdsdage af et par timers varighed hvor der rydes under elhegn, bekæmpes lyse-siv (uønsket invasiv art) og løses mindre vedligeholdelsesopgaver.

Under sagkyndig ledelse arrangeres en årlig botaniktur på engen for andelshavere og koklappere.

Foreningens bankoplysninger

Arbejdernes Landsbank i Helsingør

Reg. nr. 5357 - kontonummer 0325933

Bestyrelsen i Kodriverne for sæsonen 2014

Formand Andreas Jarløv Busch

formand@kodriverne.dk

22 94 84 11

 

Kasserer

Freddy Madsen

freddy.madsen@mail.dk

49 22 34 91

 

Medlem

Preben Frederiksen

preben.frederiksen@stofanet.dk

49 22 08 87

 

Medlem

Carsten Bach Jensen

marlene-carsten-mejse@stofanet.dk

30 78 37 75

 

Medlem

Poul-Erik Topshøj

pesu@stofanet.dk

28 79 45 22

 

Suppleant

Mads Frederiksen

abufrede@me.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Kodriverne.