Kodriverne er en kogræsserforening i Helsingør Kommune.

 

Arbejdsdage og botaniktur 2017

 

Datoer udmeldes i foråret 2017.

 

 

 

Fotos mv fra tidligere år:

Og så blev motorssav, kratrydere, le og hækkesakse sat i arbejdede. I løbet af et par timer blev træer og græs langs elhegnet trimmet så det nu ser ud til at kunne holde spændingen i et stykke tid. Forhåbentlig helt frem til næste arbejdsdag.

 

Engen udvikler sig rigtig godt med karakteristisk flora. Det er godt at se at lysesivene bliver færre for hvert år.

Kombinationen af trevlekrone, eng nellikerod, eng kappeleje, eng karsen, star arterne m.m. giver forhåbning om at vi inden for de nærmeste år måske finder engens første orkide.

 

 

Copyright © Kodriverne.