Kodriverne er en kogræsserforening i Helsingør Kommune. 

Andelshavere - tilsyn

HUSK det månedlige tilsyn. Det er  vigtigt at dyrene bliver tilset hver dag.

Et tilsyn indebærer at man slutter med at skrive i logbogen og sikrer sig, at hængelåse til fold og opbevaringskasse er låst korrekt.

Parkering SKAL ske på P-plads ved Mørdrupvej eller ved  kirken.


Tilsynsplan 2017


-


Tjekliste  2017

Koklapper

Et almindeligt medlemskab af Kodriverne, et såkaldt Koklapperbevis, koster kr. 100,-.   Du vil efterfølgende modtage et medlems- bevis for sæsonen.

I løbet af året vil du modtage nyhedsbreve og invitationer til foreningens arrangementer, og forhåbentlig vil du få glæde af at besøge kalvene med familie og venner.

Du skal blot indbetale kr. 100,00 på Foreningens konto i Arbejdernes Landsbank ,  reg. nr. 5357 og kontonummer 0325933.  Husk at anføre Navn og adresse på indbetalingen, så vi kan sørge for, at du får et Koklapperbevis, du kan hænge på opslagstavlen.


Nye andelshavere 

Der er i øjeblikket en lille venteliste for at blive andelshaver i Kodriverne. Vil  du på foreningens venteliste så kontakt fmj1234@outlook.com.

Andelsmedlemsskaber tegnes hvert år i foråret.

Tilmeldingsskema for sæsonen 2019, kan hentes på nedenstående link.  Skemaet skal udfyldes og sendes enten via mail til

  • Carsten Bach Jensen. Email: marlene-carsten-mejse@stofanet.dk

Første rate skal være indbetalt før andelshavermedlemskab kan bekræftes.

Betaling af medlemsskab og kødet sker i tre rater. Første rate, kr. 1.150,00 falder ved tilmelding og skal indbetales på reg. nr. 5357, konto nr. 0325933 (Arbejdernes Landsbank). Af første rate udgør kr. 150,00 medlemskabet af foreningen. Anden rate, kr. 1.300, falder i august måned og tredje rate kr.1.500,00 i oktober. Endelig afregning sker ved afhentning af kødet i november måned.

Foreningens konto i Arbejdernes Landsbank,  reg. nr. 5357 og kontonummer 0325933. 

Husk tydelig anførsel af navn på indbetalinger.


Andelshaver - tilmelding 2019Copyright ©  Kodriverne.