Kodriverne er en kogræsserforening i Helsingør Kommune.

 

Velkommen til Kodrivernes 2015 sæson.

 

Kodriverne har eksisteret siden 2009. Det er således syvende gang vi i 2015 udsætter kalve på folden i Egebæksvang (mellem Egebæksvang Kirke og Kystbanen). Kalvene udvælges engang i foråret af foreningens kokyndige.

 

Årets kalvenavne blev:

 

Navn Øremærkenummer og race

Gurli 153 Aberdeen Angus

Gitte 137 Aberdeen Angus

Gertrud 136 Aberdeen Angus

Gerda 1093 Aberdeen Angus

Gabriella 1509 Aberdeen Angus

Grethe (Sønck) 357 Limousine

Gunhild 351 Limousine

Guldborg 352 Limousine

 

 

Udbinding 2015

 

Lørdag d. 9. maj udsatte foreningen 5 kvier af racen Aberdeen Angus og tre kvier af racen Limousine. Kalvene tog stille og roligt engen i besiddelse.

Bestyrelsen udsender en mail til foreningens medlemmer vedr. forslag til kalvenavne. I år bliver det pigenavne startende med G.

 

Årets kalvenavne

I forbindelse med udbindingen orienters om navngivningen af årets kalve.

 

Udbinding 2015

Søndag d. 3. maj kl.11.00 sættes kalvene på græs. Det plejer at være en god oplevelse at se kalvene indtage deres nye eng så mød gerne op og deltag i festlighederne.

Referat fra generalforsamlingen 2015

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 25. februar 2015 klokken 19.00 i Foreningshuset Egegaarden, Egegårdsvej 3A i Espergærde.

Forslag til dagsorden for den ordinære generalforsamling i Kodriverne 2015.

 

1.Valg af dirigent og referent

2.Bestyrelsens beretning

3.Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4.Godkendelse af budget for indeværende år

5.Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer(formand og kasser) og suppleanter

7.Valg af revisor

8.Tegning af andele

9.Eventuelt

 

Regnskab 2014 og budget 2015. . .

 

Den nuværende kassér – Freddy Madsen genopstiller. Den nuværende revisor - Klaus Kjøller - genopstiller. Den nuværende formand – Andreas Jarløv Busch - genopstiller.

 

Forslag skal sendes til formanden – andreas@villakulla.net – senest den 17. februar.

 

Tegning af andele for 2015: Benyt skemet her

Eksisterende medlemmer kan tegne sig for andele frem til d. 25 marts, hvor skemaet skal være kassereren i hænde. Herefter tages ventelisten i anvendelse. Betalingen af første rate på kr. 1.150,00 skal være indbetalt på foreningens konto senest d. 25. marts 2015.

Skemaet sendes til freddy.madsen@mail.dk.

Kød fra kvæg der plejer naturen er sundere og smager ’vildt’

Sundt fedt, en smag af vildt og sandsynligvis flere antioxidanter. Det er gevinsten ved kød fra kvæg, der græsser i naturen, viser en ny dansk undersøgelse.

I forsøget har man sammenlignet kødet fra kvæg, der har græsset på hhv. engarealer, og dyr som har fået kraftfoder og hø på stald.

En god smag i munden. Det kan man sige i mere end én forstand, når man sætter tænderne i en bøf fra kvæg der har afgræsset naturarealer, som for eksempel enge og overdrev. Ud over at dyrene plejer naturen, viser en ny dansk undersøgelse nemlig, at den rige græsvegetation i kombination med de mange urter, der vokser på arealerne, giver kødet en rigtig god fedtsyresammensætning og muligvis et højere indhold af antioxidanter. Samtidigt får det en mere vildtagtig smag.

 

Undersøgelsen er foretaget af forskere på Aarhus Universitet og er et led i projektet ’Smag på Landskabet’, som har til formål at udbrede naturplejen i Danmark. Når Kvæg græsser på enge og overdrev, plejer de nemlig naturen på den mest skånsomme og hensigtsmæssige måde ved at holde kraftig vegetation nede og dermed give plads til sjældne dyr og planter.

 

Læs hele artiklen på dette link: "Kød fra kvæg der plejer naturen er sundere og smager ’vildt’"

Copyright © Kodriverne.