Kodriverne er en kogræsserforening i Helsingør Kommune. 
Velkommen til Kodrivernes 2019 sæson.


Kodriverne har eksisteret siden 2009. Det er således elvte gang vi i 2019 udsætter kalve på folden i Egebæksvang (mellem Egebæksvang Kirke og Kystbanen).  I år har vi skiftet til økologiske ungkreaturer som p.t. er på vinterstald (se billeder nedenfor).

Udbinding forventes i begyndelsen af maj. Foreningens medlemmer får besked, når tiden nærmer sig. Ungkreaturer på vinterstald 2019
Ungkreaturer på vinterstald
Ungkreaturer på vinterstald

Kød fra kvæg der plejer naturen er sundere og smager ’vildt’

Sundt fedt, en smag af vildt og sandsynligvis flere antioxidanter. Det er gevinsten ved kød fra kvæg, der græsser i naturen, viser en ny dansk undersøgelse.

I forsøget har man sammenlignet kødet fra kvæg, der har græsset på hhv. engarealer, og dyr som har fået kraftfoder og hø på stald.

En god smag i munden. Det kan man sige i mere end én forstand, når man sætter tænderne i en bøf fra kvæg der har afgræsset naturarealer, som for eksempel enge og overdrev. Ud over at dyrene plejer naturen, viser en ny dansk undersøgelse nemlig, at den rige græsvegetation i kombination med de mange urter, der vokser på arealerne, giver kødet en rigtig god fedtsyresammensætning og muligvis et højere indhold af antioxidanter. Samtidigt får det en mere vildtagtig smag.


Undersøgelsen er foretaget af forskere på Aarhus Universitet og er et led i projektet ’Smag på Landskabet’, som har til formål at udbrede naturplejen i Danmark. Når Kvæg græsser på enge og overdrev, plejer de nemlig naturen på den mest skånsomme og hensigtsmæssige måde ved at holde kraftig vegetation nede og dermed give plads til sjældne dyr og planter.


Læs hele artiklen på dette link: "Kød fra kvæg der plejer naturen er sundere og smager ’vildt’"


Copyright ©  Kodriverne.